Завърши първия ускорен курс –  „Противодействие на екстремизма и радикализацията”

Завърши първия ускорен курс – „Противодействие на екстремизма и радикализацията”

От 23.10. до 25.10. със служители от Български енергиен холдинг се проведе ускорен курс -„Противодействие на екстремизма и радикализацията”. По време на обучението бяха разгледани теоретичните основи на тероризма, екстремизма и радикализацията. С изключителен интерес от страна на курсистите преминаха лекциите изнесени от гост -лекторите – проф. Владимир Чуков, проф. Татяна Дронзина и доц. Клара Тонева.

Освен аспектите на радикализацията, проф. Т. Дронзина представи и резултатите от своето мащабно проучване за наличие на радикализация в България.

Професор Вл. Чуков разгледа съвременните източници и пътищата за проникване на ислямския радикализъм у нас.

Доцент Кл. Тонева говори за основните аспекти на религията и идеологиите като инструмент за манипулация и радикализация.

През третия ден с помощта на гост инструктори от ДАНС бяха представени примери и се разгледаха признаците на радикализация и практическите способи за тяхната идентификация.

 

Вашият коментар