РАЗПИСАНИЕ ЗА ЛЕТНИЯ СЕМЕСТЪР на 2017/2018 г.

Уважаеми колеги ,

това е разписанието за учебните занятия през втория семестър на учебната 2017/2018 г. Напомням, че студентските такси трябва да са платени към началото на семестъра по банков път, в краен случай в първият присъствен ден. Моля носете копие от платежен документ.

Също така заверката на студентските книжки и резултати от изпити, там където е пропуснато, също трябва да бъдат нанесени.

Поздрави и до скоро!

Разписание

Вашият коментар