Лекция на началника на националния контратерористичен център.

На 19 октомври 2018 г. началникът на националния контратерористичен център Мирослав Михайлов изнесе лекция пред студентите от първи курс на специалността “Сигурност и противодействие нарадикализацията и тероризма”. Бяха разяснени функцията и задачите на центъра. Изключителен интерес у студентите предизвикаха практическите аспекти при реакция при терористична заплаха.

 

Вашият коментар