Дискусия с подп.(ор) д-р Ури Бен Яков – старши изследовател и директор на департамента по иновации в Института по контратероризъм в Херцилия, Израел.

На 20.04. със студентите от специалността се проведе дискусия с подп.(ор) д-р Ури Бен Яков – старши изследовател и директор на департамента по иновации в Института по контратероризъм в Херцилия, Израел. Студентите използваха възможността да зададат актуални въпроси, свързани с противодействието на тероризма.
С такива интересни събеседници времето никога не стига, но студентите получиха обещание за бъдещи срещи, а те от своя страна изразиха своята благодарност за оказаното внимание и отделеното от д-р Яков време.

Вашият коментар