Курс – Противодействие на екстремизма и радикализацията.

От 27 май до 29 май 2019 г. се проведе поредна сесия на Ускорения курс “Противодейстие на екстремизма и радикализацията”. В курса участваха представители на общини, служители по сигурността на летищата София и Пловдив, служители по сигурността на енергоразпределителни дружества и др.

В тази сесия гост лектори бяха проф.д.н. Владимир Чуков, доц.д-р Клара Тонева, Мажд Алгафари, д-р Лъчезар Милушев и Ивелина Дундакова- представител на България в ЕС по въпросите на радикализацията.

Беседа относно актуални проблеми на радикализацията и интеграцията на ромските общности в България изнесе д-р Асен Колев – заместник-председател на съвета по интеграция на малцинствата към министерския съвет.

В третия ден от курса презентации по практически аспекти и разпознаване на признаци за радикализация изнесоха специалистите от ДАНС Миглена Богданова и Янко Евстатиев

Сертификатите за завършен курс бяха връчени от заместник-началника на Военна академия по учебната и научната част полк.доц.д-р Димитър Ташков

Ръководителят на курса полк.доц.д-р Петър Маринов закри сесията с думи на балгодарност към участниците и увереност, че това не е край а начало на бъдещо сътрудничество.

Вашият коментар