Поредна специализирана сесия на ускорен курс “Противодействие на екстремизма и радикализацията”

От 19.09. до 21.09.2019 г. със служители от Български енергиен холдинг се проведе втора сесия на ускорен курс -„Противодействие на екстремизма и радикализацията”. По време на обучението бяха разгледани актуалните аспекти на тероризма, екстремизма и радикализацията. Особен акцент беше поставен на религиозните и миграционните аспекти, както и на актуалната ситуация в Близкият Изток. С изключителен интерес от страна на курсистите преминаха лекциите изнесени от гост -лекторите – проф. Владимир Чуков, доц. Клара Тонева и Мажд Алгафари.

През третият ден проблемите при изготвянето на плановете за противодействие на тероризма и реакцията при бедствия, както и други актуални проблеми при организирането на защитата на обекти бяха разгледани от ст.ком.(от рез.) д-р Лъчезар Милушев

Вашият коментар