Участие в Международната конференция на Института за стратегически изследвания на Китайската народна република

В работата на Международната конференция на Института за стратегически изследвания на Китайската народна република в Пекин участваха, началникът на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор д-р Груди Ангелов и ръководителят на специалността полковник доц. д-р Петър Маринов.

в рамките на конференцията беше проведена двустранна среща с ръководството на Института за стратегически изследвания на Китайската народна република и бяха обсъдени възможностите за двустранно сътрудничество и обмен на преподаватели и студенти.

В панела по противодействие на тероризма бяха обсъдени актуални проблеми на радикализацията, миграцията като фактор и развитието на подходите за противодействие на тероризма.

Вашият коментар