Студенти от специалността участват в мобилност по програма Еразъм +

През първия семестър на учебната 2019/2020 трима студенти се възползваха от възможностите на програма Еразъм+. Студентите Данислав Илиев и Симеон Брунков проведоха двумесечна мобилност в Нов Университет на Лисабон -Португалия, и Емилия Ненкова в университета в Коимбра. В рамките на работно посещение в Португалия, изпълнението ба програмата беше проверено и от ръководителя на специалността.

Студентите имаха възможност да посетят португалското Висше военно училище и да присъстват на брифингите на началниците на двете институции: генерал-майор Жуао Жорже Ботелю Виейра Боржис и генерал-майор д-р Груди Ангелов. По време на посещението бяха обсъдени направленията за подобряване и повишаване на двустранното сътрудничество по програма “Еразъм+”, между които и стажуването на студенти от специалност “Сигурност и противодействие на радикализацията и тероризма” на #ВоеннаАкадемия!

Освен работните срещи с ръководството на унниверситета в Коимбра беше бяха посетени и лабораториите за защита от пожари и изследване на взривни вешества на факултет “Науки и технология” на Университет Коимбра .

Вашият коментар