Участие на студенти от специалността в Компютърно подпомагано Командно-щабно учение

В периода 15.06 – 19.06, въпреки предизвикателствата пред организацията на учебния процес, които разпространението на вируса COVID -19 отправи, студентите от специалността проявиха отговорност и ентусиазъм и участваха в проведеното КПКЩУ  “Решителна сила 20” на тема “Бойно използване на тактическите формирования от видовете въоръжени сили в съвместна могонационална операция по установяване на контрол и противодействие на паравоенни и терористични групировки”.  В рамките на учението от състава на студентите беше сформиран Временен оперативен щаб на “страната домакин”

Представителите на Опетаривния щаб изнесоха брифинг , съвместно с коалиционните сили, а част от студентите участваха дистанционно с използване на платформата Teams.

Вашият коментар