Лекция на бригаден генерал Емил  Тонев – началник на Националната служба за охрана.

Гост -лектор в специалността беше бригаден генерал Емил Тонев – началник на Националната служба за охрана.

Судентите имаха възможността да се запознаят със структурата, задачите и специфичните особености в дейсността на Националната служба за ограна, представени лично от нейния началник.

Бригаден генерал Тонев постъпва на работа в системата на МВР през 1995 г.. В продължение на три години е асистент във Висшия институт за подготовка на офицери и научно-изследователска дейност (ВИПОНД-МВР). В периода 1997 – 1999 г. работи в Бюрото за оперативно издирване (БОИ-МВР), а от 1999 г. до 2004 г. – в Дирекция “Национална служба сигурност” (ДНСС-МВР), където заема оперативни длъжности. През 2000 г. завършва едногодишен курс за първоначална подготовка на офицери по национална сигурност в Академия на МВР, а през 2003 г. – двумесечен курс в Международна правоохранителна академия (ILEA) вБудапеща – Унгария . През 2004 г. е назначен на кадрова военна служба в Националната служба за охрана, като последователно заема длъжностите инспектор, старши инспектор, главен инспектор, началник на сектор и началник на отдел. През 2007 г. завършва курс „Дипломатическа сигурност“, „Лична и постова охрана“ в ILEA, Будапеща, Унгария; през 2012 г. – курс „Охрана на високопоставени личности“ в Дирекция за международно сътрудничество на френската полиция в Ойсел – Франция , а през 2014 г. – курс „Дипломатическа сигурност“, „Разкриване на враждебно наблюдение“ в Атина- Гърция. През 2018 г. завършва стратегически курс с квалификация „Изпълнение на ръководни длъжности в системата за национална сигурност и отбрана“ Военна академия “Г.С.Раковски” .

Вашият коментар