Стартира записването  в квалификационните курсове към Centre of excellence – Defence against terrorism (COE-DАT) – Анкара, Турция.
  1. On-line курс “Defence Against Suicide Attacks Online Course” – Време за провеждане 15-19 Март 2021 г. Срок за подаване на заявка за участие 03.03.2021. Заявките се подават за съгласуване ръководителяна специалността на p.marinov@rndc.bg . подробности за курса и апликационна форма ще намерите в прикачения файл.

2. On-line курс “Critical Infrastructure Protection from terrorist Attacks” – Време за провеждане 12-16 Април 2021 г.. Срок за подаване на заявка за участие 18.03.2021 г. Заявките се подават за съгласуване ръководителяна специалността на p.marinov@rndc.bg . подробности за курса и апликационна форма ще намерите в прикачения файл.

Вашият коментар