Р А З П И С А Н И Е И ОРГАНИЗАЦИЯ

за провеждане на изпитите с учебна група С2119з за четвърти семестър на учебната 2020/2021 г.

07.06.2021

Часове 1 – 2 ,   дисциплина  2141  Изпит –   “Използване на формированията и структурите от системата за сигурност при противодействие на тероризма” – Тест – платформа Black Board

Часове 5 – 5 , ЗИЗ Защита на учебна практика – Изпит  в Teams

08.06.2021

 Часове 1 – 2,  Изпит по дисциплината “Управление на антитерористичната дейност” – предварителни разработки, Изпит  в Teams

Часове 4 – 8 , ЗИЗ Защита на стаж. – Изпит  в Teams

09.06.2021

Часове 1 – 2 , Решаване на теоретико – приложен казус в сферата на Международното хуманитарно право – предварителни разработки, Изпит  в Teams

Часове 4 – 8 , Защита на стаж. – Изпит  в Teams

10.06.2021

Часове 1 – 2 , дисциплина 5462, Провеждане на тест за оформяне на ТО по “Публични комуникации при терористични актове“. – Тест – платформа Black Board

Часове 5 – 5,  дисциплина 2723 ,  “Мениджмънт на риска“ – Тест – платформа Black Board

11.06.2021

Часове 1 – 2, дисциплина 1164, Изпит по дисциплина „Операции в отговор на кризи” – Тест – платформа Black Board

Вашият коментар