<strong>Р А З П И С А Н И Е И ОРГАНИЗАЦИЯ</strong>

за провеждане на изпитите с учебна група С2120 з за втори  семестър на учебната 2020/2021 г.

21.06 -Часове 5-6,  Изпит по уч. дисц. „Противодействие на радикализацията”,  дисциплина 2132 ,д-р  Милушев – Тест –  платформа Black Board –  30 въпроса за 60 минути/ активен от 12.10 до 14.00

22.06 – Часове, 5-6 Изпит по „Теоретични основи на тероризма и антитероризма” , дисциплина 2140, полк.доц.д-р  Маринов – Изпит  в Teams/ събитие 12.00 – 13.30

23.06 – Часове 5-6,   Изпит по уч.дисциплина „История на тероризма”, дисциплина 2131, д-р  Милушев – Тест –  платформа Black Board –  30 въпроса за 60 минути/ активен от 11.55 до 13.30

24.06 – Часове 5-6,  Провеждане на тест. Оформяне на текуща оценка по “Медия-тренинг за ръководители от системата за национална сигурност”, дисциплина 5464 , доц.д-р Вълканова, Тест –  платформа Black Board –  16 въпроса за 45 минути/ активен от 11.55 до 13.30

          – Часове 7-8  , Изпит (Тест) по дисциплината „Специализирани методи и подходи за противодействие на тероризма”,  дисциплина 2139, проф.д-р Савов, Тест платформа Black Board –  30 въпроса за 60 минути/ активен от 14.30 до 16.05

           –  Часове  7-8,   Тест по дисциплината „Оръжия на тероризма и защитата от тях”,  дисциплина 2748, полк.доц.д-р Георгиев платформа , Тест платформа Black Board –  25 въпроса за 60 минути/ активен от 14.30 до 16.05

25.06    – Часове 3 – 4  , Тест по дисциплината „Оръжия на тероризма и защитата от тях”(за 2 група) , дисциплина 2748, полк.доц.д-р  Георгиев , Тест платформа Black Board –  25 въпроса за 60 минути/ активен от 10.05 до 11.40

            – Часове 3 – 4,. Тест по учебната дисциплина „Планиране и организиране на 309 антитерористичните операции”, дисциплина 2136, д-р  Милушев, Тест платформа платформа Black Board –  30 въпроса за 60 минути/ активен от 10.05 до 11.40

Вашият коментар