Мастер клас на подп.(ор) д-р Ури Бен Яков – старши изследовател и директор на департамента по иновации в Института по контратероризъм в Херцилия, Израел.

В периода от 28.06.2021 г до 17.07.2021 г. ще се проведе мастер клас с един от водещите специалисти по противодействие на теоризма, риск анализ и моделиране подп.(ор) д-р Ури Бен Яков – старши изследовател и директор на департамента по иновации в Института по контратероризъм в Херцилия, Израел.

Класът ще се проведе по комбиниран способ on-line и присъствени занятия и ще включва теоретични лекции и практически занятия.

Основната програма по занятия и способ за провеждане е както следва:

Urban Warfare

Terrorism Trends 2021, Monday 28 June 2021, 18:00 – https://idc-il.zoom.us/j/88050218387

Right Wing Terrorism, Tuesday, 29 June 20121, 18:00 (Dr. Liram Koblentz) – https://idc-il.zoom.us/j/86824076751

Urban Warfare Simulation Part 1, Wednesday, 30 June 2021, 18:00 – https://idc-il.zoom.us/j/88955395534

OSINT (разузнаване от открити източници)

Simulation Part 2 – 06 July evening or 07 July 2021, присъствено във Военна академия (зала по допълнителни указания) от 17.00 (2 academic hours)

Anatomy of terror attack – 07 July or 08 July 2021, присъствено във Военна академия (зала и време по допълнителни указания)(2 academic hours)

Terrorism use of internet (2 academic hours)

Target selection (1 academic hour)

Target presentation by the students (1 academic hour)

Target presentation by the students (1 academic hour)

Target presentation by me (1 academic hour)

Вашият коментар