Участие на студентите от специалността в годишната международна конференция на Центъра на НАТО по противодействие на тероризма  – Анкара, Турция

На 12 и 13 Октомври 2021 г. ,студентите от специалността участваха в годищната международна конференция на Центъра на НАТО по противодействие на тероризма – Анкара, Турция.

Във формирания изнесен център на конференцията , студентите имаха възможност да задават своите въпроси към изявени световни специалисти в различни аспекти на противодействието на тероризма.

През рази година към участниците се включиха и студентите от международния обмен по програма Еразъм в специалността Джианмарко Серино и Киара Керисола от Университета в Торино-Италия.

Вашият коментар