Гост -лектори от Държавна агенция ‘Разузнаване” и Държавна агенция “Национална сигурност”

Лекции относно структурата , състава и задачите, които агенциите решават по противодействие на тероризма бяха изнесени от техните представители Тодор Цветков и Петя Балева.

Вашият коментар