Участие на студенти от специалността в многонационално компютърно подпомагано командно-щабно учение „VIKING 22”

България в лицето на Военна Академия „Г.С.Раковски” отново беше страна домакин, като разпределено място за дистанционно провеждане на многонационалното компютърно подпомагано командно-щабно учение „VIKING 22”. В учението участваха над 50 страни (като Швеция, Финландия, Бразилия, Катар и др.), както и 80 цивилни организации, като някои от тях бяха: Върховен комисариат на ООН за бежанците – UNHCR (UnitedNationsHighCommissionerforRefugees), Детски фонд на обединените нации – UNICEF (UnitedNations International Children’sEmergencyFund), Международна организация по миграция – IOM (International OrganizationforMigration) и Български червен кръст – BRC (Bulgarian Red Cross), като осносвен език на комуникация беше английския език.

Като сценарий учението „VIKING 22” предостави на обучаемите реализъм и гъвкавост при планирането и провеждане на съвместни операции в сложна и реалистична среда, подходяща за обучение.

За пореден път студенти от магистърска програма “Сигурност и противодействие на радикализацията и тероризма”, не само взеха учстие, но и се представиха на-високо ниво с нужните знания. Те успяха да придобият и реални практически умения за планиране на действия в съвременни сложни международни условия, включително водени от ООН и НАТО операции в отговор на криза.

Студентите бяха разпределени на различни позиции в международни, регионални, правителствени и неправителствени организации присъстващи в театъра на конфликта. В края на учението те получиха и сертификат за участието си в международното многонационално компютърно подпомагано командно-щабно учение „VIKING 22” .

Вашият коментар