Posted on

Гост-лектор, г-н Мирослав Стефанов, експерт по киберсигурност и сертифициран CFA, CCNA, CCNA Security, ISO 27001.

За пореден път студентите от специалността имаха възможност по време на своите занятия да проведат…

Read More
Posted on

Завърши випуск 2022г. – “Първа смяна” на специалността!

На добър час и успешна реализация на всички!

Read More
Posted on

Гост-лектор, г-н Мирослав Стефанов, експерт по киберсигурност и сертифициран CFA, CCNA, CCNA Security, ISO 27001.

За пореден път студентите от специалността имаха възможност по време на своите занятия да проведат…

Read More
Posted on

Завърши випуск 2022г. – “Първа смяна” на специалността!

На добър час и успешна реализация на всички!

Read More