Гост-лектор, г-н Мирослав Стефанов, експерт по киберсигурност и сертифициран CFA, CCNA, CCNA Security, ISO 27001.

За пореден път студентите от специалността имаха възможност по време на своите занятия да проведат дискусия на тема: “Съвременни предизвикателства пред защитата на информационните системи и мрежи от терористична дейност” в пресъствието на експерт с дългогодишен опит в областта на киберсигурността, а именно в лицето на г-н Мирослав Стефанов.

Студентите имаха възможност и да зададат и дискутират въпроси от предметните области с които се занимава Киберсигурността. Бяха разгледани и интересни примери за киберпрестъпления, кибератаки и кибертероризъм.

Вашият коментар