Защита на Дипломни работи на Четвъртият випуск “Втора смяна” от специалността

Днес 07.12.2022 г. в навечерието на студентския празник, своите дипломни работи с високи резултати, защитиха студентите от четвъртия випуск “Втора смяна” на специалността. След кратък инструктаж от председателя на държавната изпитна комисия полк. доц. д-р Петър Маринов, студентите започнаха своите защити.

За пореден път, всички дипломанти представиха своите разработки с чувство на висока отговорност към поставените им теми. Демострираните усилия и задълбочена работа, показаха и желанието на част от студентите да продължат своето развитие като специалисти в тематиката. Част от разработените проблеми в дипломните работи могат да се развият и като теоретически разработки за нуждите на системата за сигурност.

Целият преподавателски екип на специалност “Сигурност и противодействие на радиклализацията и тероризма”, пожелава здраве, успех, много късмет и бъдеща реализация!

Вашият коментар