ОТКТИВАНЕ НА “ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕКСТРЕМИЗМА И ТЕРОРИЗМА”

На 18. 04. 2023 г. бе открит Център за изследване на екстремизма и тероризма, като част от събитията за отбелязването на патронния празник на Военна академия „Георги С. Раковски“ и 111 години от нейното създаване. Центърът за изследване на екстремизма и тероризма е звено в катедра „Сухопътни войски“ към факултет „Командно-щабен“.

Мисията му е чрез изследване, образование и квалификация да допринася за повишаване на способностите на Р. България в областта на противодействието на екстремизма, тероризма и радикализацията.

Структурата на центъра е изградена от Ръководство, Постоянен състав и Асоцииран състав. За постигане на своите цели и задачи, Центърът поддържа вече изградените международни и чуждестранни партньорства. Основната визия е той да се организира, развие и функционира като национална и международно призната структура, посочи при представянето неговият ръководител полковник доц. д-р Петър Маринов.

ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕКСТРЕМИЗМА И ТЕРОРИЗМА – https://rcetbg.com

Вашият коментар