Участие на студенти от специалността в ERASMUS+ Blended Intensive Program в Бодрум, Турция!

За първи път се проведе програма за обучение по ЕРАЗЪМ +, съвместно с TOBB Economics and Technology University, Ankara, Humboldt University, Germany и Военна Академия “Г. С. Раковки”. Курсът на обучение бе насочен основно към актуалните проблеми в международните отношения и международната сигурност.

Бяха преминати лекции на различни теми, като: Russia as a Great Power: Understanding Russian Geopolitics, Radicalization and Terrorism, Contemporary Issues in the Black Sea Region, Contemporary Issues in the Eastern Mediterranean Region и др. Лектори в програмата бяха изтъкнати специалисти в областта на сигурността, като проф. Haldun Yalçınkaya (ръководител на катедрата по политически науки и международни отношения в TOBB Economics and Technology University и асоцииран изследовател в Центъра за изследване на екстремиза и тероризма), проф. Sinem Akgül Açıkmeşe, порф. Mitat Çelikpala, Amb. (R) Fatih Ceylan, проф. Mustafa Aydın и др.

Като финал на програмата, всеки от обучаемите ще избере и разработи тема по съвременните проблеми на световната сигурност. След предаване на своите разработки, студентите ще получат и сертификат.

Разбира се домакините бяха подготвили и културно масовата програма за сплотяване на екипа – запознаване с историческото и културно наследство на Бодрум, под формата на предизвикателстово наречено: “търсене на съкровища за историческо и културно наследство”.

Вашият коментар