Уводни лекции пред студентите от първи курс

За поредна година пред студентите от специалност “Сигурност и противодействие на радикализацията и тероризма” лектори от специалните и специализирани служби на Република България, имащи задачи по противодействието на тероризма, изнесоха своите лекции в “Центъра за изследване на екстремизма и тероризма” във Военната алма-матер.

Лекция на тема: Организация и състав на формированията от служба „Военна полиция”. Основни задачи в операции по противодействие на тероризма, беше представена пред студентите от подп. д-р Славов.

Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”, беше представена от комисар Георги Гатев.

Дирекция “Националната система 112” от МВР, за поредна година представи, своите задачи и предизвикателства пред които е изправена в лицето на г-жа Севда Николова.

Изключително интересни бяха и темите свързани с структурите и задачите изпълнявани от Дирекция “Специални операции и борба с тероризма” и Главна Дирекция “Борба с организираната престъпност”-МВР.

Вашият коментар