Защита на дипломни работи! Учебна група 2121 – втора смяна!

В навечерието на студентския празник, студентите от учебна група 2121 – втора смяна, защитиха успешно своите магистърси тези с изключителна увереност.

Преди стартиране на защитите, ръководителят на магистърската специалност “Сигурност и противодействие на радикализацията и тероризма” и ръководител на “Център за изследване на екстремизма и тероризма” полк. доц. д-р Петър Маринов в качеството си на Председател на държавната изпитна комисия, проведе инструктаж на студентите за предстоящата защита, като пожела на всички успех и високи резултати.

Студентите представиха своите магистърси тези с изключителна увереност и отговориха на зададените им въпрози, като затвърдиха резултатите от своето обучение в специалност “Сигурност и противодействие на радикализацията и тероризма”.

Членовете на държавната изпитна комисия останаха доволни от представянето и защитата на дипломните работи. Полковник доц. д-р Петър Маринов, поздрави всички завършили, като им пожела много здраве, късмет и успешно да реализират своите знания от специалността!

Вашият коментар