Мастър клас – 2024 г.

За поредна година, макар и в края на своите лекции, поредният випуск на нашите студенти, не бяха подминати от възможността да се докоснат до опита на един от изявените специалисти по противодействие на тероризма, подп. (ор) Ури Бен Яков – старши изследовател и директор на департамент в Института по контратероризъм в Херцилия, Израел.

По-време на проведените дискусии, студентите от специалността показаха завидни знания по тематиката свързана с противодействието на тероризма.

Водещият мастър класа г-н Ури Бен Яков, изрази своето задоволство от активността на участниците по време на казусите, които бяха решавани в областта на противодействието на тероризма.

Вашият коментар