Защита на Дипломна работа СПРТ – С2122 – Сигурност и противодействие на радикализацията и тероризма

За втора поредна година студентите от специалността защитиха с високи резултати своите дипломни работи в Центъра за Изследване на Екстремизна и Тероризма.

Полк. доц. д.н. Петър Маринов, като ръководител на магистърската специалност и председател на Държавната изпитна комисия, проведе кратък инстуктаж на всички студенти за предстоящата защита в присъствието на останалите членовете на комисията: полк. доц. д-р Калин Градев, д-р Лъчезар Милушев, проф. д.н. Илин Савов, д-р Антон Златанов и майор Димо Иванов.

За пореден път, всички дипломанти представиха своите разработки с чувство на висока отговорност към поставените им теми, като демострираха задълбочена работа и желание да продължат своето развитие като специалисти в тематиката. Част от разработените проблеми в дипломните работи могат да се развият и като теоретически разработки за нуждите на системата за сигурност.

Целият преподавателски екип на специалност “Сигурност и противодействие на радиклализацията и тероризма”, пожелава здраве, успех, много късмет и бъдеща реализация!

Вашият коментар