Теми за разработване на дипломни работи за студентите от учебна група С2117з2

Уважаеми колеги,

във връзка с разработването на дипломните Ви работи, приложено ще намерите списъка с темите и дипломните ръководители.

Дипломните ръководители ще изготвят индивидуални задания, които ще включват целта и основните задачи по всяка тема.

Всеки дипломант е редно да влезе във връзка с дипломния си ръководител.

След получаване на заданието, в едномесечен срок , дипломантът следва да изготви структурен план:

Структурен план ДР капитан Павел ТОДОРОВ

и календарен план за разработване на дипломната си работа.:

Календарен план ДР капитан Павел ТОДОРОВ

Срок за окончателно предаване на дипломната работа в готов вид : 17.06.2019 г.

Допълнително ще бъдат качени и изискванията за изготвяне и оформление.

Списък ДИПЛОМНИ РАБОТИ – С2117з2 с дипломанти и научни ръководители