Posted on

Практически занятия в специалност “Сигурност и противодействие на радикализацията и тероризма”

На 02. 12.2017г. , по инициатива на студентите от специалността и под ръководството на д-р…

Read More
Posted on

Завърши поредната сесия на ускорения курс – Противодействие на екстремизма и радикализацията”

От 06. до 08.11 във ВА „Г.С. Раковски” се проведе ускорен курс „Противодействие на екстремизма…

Read More
Posted on

Завърши първия ускорен курс – „Противодействие на екстремизма и радикализацията”

Завърши първия ускорен курс – „Противодействие на екстремизма и радикализацията” От 23.10. до 25.10. със…

Read More
Posted on

Директорът на служба “Военна полиция” – гост лектор

Директорът на служба “Военна полиция” – гост лектор На 19.10 лекция пред студентите изнесе директорът…

Read More
Posted on

Официално откриване

На 02.10.2017 г. официално започна обучението по магистърската програма. На добър час на първия випуск…

Read More
Posted on

Практически занятия в специалност “Сигурност и противодействие на радикализацията и тероризма”

На 02. 12.2017г. , по инициатива на студентите от специалността и под ръководството на д-р…

Read More
Posted on

Завърши поредната сесия на ускорения курс – Противодействие на екстремизма и радикализацията”

От 06. до 08.11 във ВА „Г.С. Раковски” се проведе ускорен курс „Противодействие на екстремизма…

Read More
Posted on

Завърши първия ускорен курс – „Противодействие на екстремизма и радикализацията”

Завърши първия ускорен курс – „Противодействие на екстремизма и радикализацията” От 23.10. до 25.10. със…

Read More
Posted on

Директорът на служба “Военна полиция” – гост лектор

Директорът на служба “Военна полиция” – гост лектор На 19.10 лекция пред студентите изнесе директорът…

Read More
Posted on

Официално откриване

На 02.10.2017 г. официално започна обучението по магистърската програма. На добър час на първия випуск…

Read More