Posted on

Занятие за запознаване с базовите тактики и техники за залавяне и противодействие на терористични групи и отделни лица

По инициатива на преподаватели и студенти от специалността се проведе практическо занятие за запознаване на…

Read More
Posted on

Участие на студенти от специалността в Компютърно подпомагано Командно-щабно учение

В периода 15.06 – 19.06, въпреки предизвикателствата пред организацията на учебния процес, които разпространението на…

Read More
Posted on

Занятие за запознаване с базовите тактики и техники за залавяне и противодействие на терористични групи и отделни лица

По инициатива на преподаватели и студенти от специалността се проведе практическо занятие за запознаване на…

Read More
Posted on

Участие на студенти от специалността в Компютърно подпомагано Командно-щабно учение

В периода 15.06 – 19.06, въпреки предизвикателствата пред организацията на учебния процес, които разпространението на…

Read More