Posted on

РАЗПИСАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ за провеждане на поправителни изпити

РАЗПИСАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ за провеждане на поправителни изпити с учебна група С2120 з за първи…

Read More
Posted on

ГРАФИК

за организация на присъствените занятия и изпитните сесии За летния семестър на учебната 2020/2021 г.:…

Read More
Posted on

Възможност за безвъзмездно участие в квалификационните курсове към Centre of excellence – Defence against terrorism ( COE-DAT) – Анкара, Турция.

Уважаеми колеги, В изпълнение на меморандума за сътрудничество с Центъра на НАТО по противодействие на…

Read More
Posted on

РАЗПИСАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ за провеждане на поправителни изпити

РАЗПИСАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ за провеждане на поправителни изпити с учебна група С2120 з за първи…

Read More
Posted on

ГРАФИК

за организация на присъствените занятия и изпитните сесии За летния семестър на учебната 2020/2021 г.:…

Read More
Posted on

Възможност за безвъзмездно участие в квалификационните курсове към Centre of excellence – Defence against terrorism ( COE-DAT) – Анкара, Турция.

Уважаеми колеги, В изпълнение на меморандума за сътрудничество с Центъра на НАТО по противодействие на…

Read More