Posted on

Мастър клас – 2024 г.

За поредна година, макар и в края на своите лекции, поредният випуск на нашите студенти,…

Read More
Posted on

Практически занятия и ролеви игри – от актуалност на знанията към прилагане в практиката.

Повишаването на знанията, преминава през прилагането им на първо място в практически занятия и ролеви…

Read More
Posted on

Мастър клас – 2024 г.

За поредна година, макар и в края на своите лекции, поредният випуск на нашите студенти,…

Read More
Posted on

Практически занятия и ролеви игри – от актуалност на знанията към прилагане в практиката.

Повишаването на знанията, преминава през прилагането им на първо място в практически занятия и ролеви…

Read More