Posted on

Защита на дипломни работи на учебна група С2117 з2

Дипломните си работи защити първият випуск на специалността “Сигурност и противодействие на радикализацията и тероризма”….

Read More
Posted on

Участие на студенти в Компютърно подпомагано командно-щабно учение “Решителна сила 19”

Компютърно подпомагано командно-щабно учение (КПКЩУ) “Решителна сила 19” От 01.07 до 05.07.2019 студентите от учебна…

Read More
Posted on

Защита на дипломни работи на учебна група С2117 з2

Дипломните си работи защити първият випуск на специалността “Сигурност и противодействие на радикализацията и тероризма”….

Read More
Posted on

Участие на студенти в Компютърно подпомагано командно-щабно учение “Решителна сила 19”

Компютърно подпомагано командно-щабно учение (КПКЩУ) “Решителна сила 19” От 01.07 до 05.07.2019 студентите от учебна…

Read More