Участие на студенти в Компютърно подпомагано командно-щабно учение “Решителна сила 19”

Компютърно подпомагано командно-щабно учение (КПКЩУ) “Решителна сила 19”

От 01.07 до 05.07.2019 студентите от учебна група С2117 з2 взеха участие в едно от най-големите учения, провеждани във Военна академия “Г.С.Раковски” – Компютърно подпомагано командно-щабно учение (КПКЩУ) “Решителна сила 19”.

Разпределени на различни длъжности в местен оперативен щаб за реакция при възникнала теористична заплаха, студентите имаха възможност освен да приложат на практика придопбитите знания, но и да взаимодействат в военния компонент при провеждане на операция по налагане на мир и противодействие на паравоенни и терористични групировки.

Освен основния списък с учебни инциденти, програмата, включи и ситуационни ролеви игри – съвместни брифинги, пресконференции.

Всички студенти вложиха старание и се представиха на отлично ниво.

 

Вашият коментар