p.marinov

полк.доц.д-р Петър Маринов

доцент в катедра „Сухопътни войски” на факултет „Командно щабен”, ръководител на магистърската програма
Започва службата си през 1997 г. като офицер – инженер радиолокационни системи. Служи в системата на противовъздушната отбрана на Сухопътни войски и преминава през различни позиции. От 2010 г. е преподавател във Военна академия „Г.С.Раковски”. Шансът и предизвикателството да участва в мисии на българската армия в Ирак и Афганистан събуждат интереса му не само към проявленията на тероризма, но и към причините за неговото възникване. Изследва различни аспекти на неконвенционалните заплахи и асиметричността в провеждането на операциите. Основен автор и ръководител на магистърската програма.
l.milushev

д-р Лъчезар Милушев

Започва кариерата си като офицер от системата за противовъздушна отбрана. Дълги години работи в системата на МВР. Като директор на Дирекция „Анализи и политики” на МВР е един от основнните автори на Закона за противодействие на тероризма и Стратегията за противодействие на радикализацията и тероризма. Д-р Милушев е съавтор на магистърската програма и има значителен принос за нейното развитие.
Tornew

проф.д.н. Георги Торнев

Професор Георги Торнев е полковник от резерва. Дипломира се във Висшето народно артилерийско училище „Георги Димитров“ Шумен като магистър по „Автоматизирани системи за управление“.Инженер е по радиоелектроника. Впоследствие завършва Военна командна академия за противовъздушна отбрана „Г.К.Жуков“ в гр. Калинин СССР. Дипломира се като Магистър по национална и международна сигурност във ВА „Г.С.Раковски“. През 1999 год. придобива научно-образователна степен доктор като защитава дисертация на тема „Оптимизиране на електронното смущаване на противникова ПВО в интерес на ударната авиация“. През 2005 година придобива научна степен доктор на науките след защита на дисертация на тема „Прогнозиране развитието на бойни действия чрез моделиране“. Завършил е езиковото училище на канадските въоръжени сили във военна база „Сейнт Жан“ в Монреал. През 2000 год.е избран за доцент във ВА „Г.С.Раковски“..Бил е началник на катедра „Военна стратегия“ и заместник декан по научната част на факултет „Национална сигурност и отбрана“. Заемал е длъжността главен мениджър по сигурността на „Овергаз“ АД. Работи като гост преподавател във ВА „Г.С.Раковски“. Интересите му са в областта на националната сигурност, индустриална и енергийна сигурност, корпоративната сигурност, информационните операции, електронна война и моделиране на операции.
Снимка

проф.д-р Илин Савов

Проф.д-р Илин Савов е роден през 1980 г. в гр. Смолян. Служител е в службите за сигурност на Република България от 2000 г. През 2007 г. получава магистърска степен по специалността „Защита на националната сигурност” в Академията на МВР., а от 2010 г. е магистър по право от ВСУ „Черноризец Храбър” – гр. Варна. През 2013 г. от научно жури в Академията на МВР му е присъдена образователно-научна степен „доктор” в направление „Национална сигурност”, през 2015 г. придобива академична длъжност „доцент” във Висше училище по сигурност и икономика – гр. Пловдив. Защитил е дисертация на тема „Взаимодействие и координация между СДОТО и оперативните служби на МВР и ДАНС при прилагане на специални разузнавателни средства”. През 2017 г. придобива академична длъжност „професор” по направление „Национална сигурност”. Експерт е по проблемите на националната и международната сигурност, оперативно-издирвателните и оперативно-техническите дейности за защита на националната сигурност от посегателства и престъпни прояви. Автор е на учебни пособия, студии, научни доклади, статии свързани с управлението и функционирането на службите за сигурност, трафика на хора, миграционните процеси, използването и контрола на специалните разузнавателни средства и трафичните данни в Република България, Европейския съюз и САЩ. Автор е на монографиите „Специални разузнавателни средства” и „Реадмисия и миграционният контрол на чужденци в Република България”. Понастоящем е професор към факултет „Полиция“, катедра „Оперативно-издирвателна дейност“ на Академия на МВР и професор към факултет "Национална сигурност и отбрана", катедра "Национална и международна сигурност" на Военна Академия "Г.С.Раковски".
Slatinski

проф. д-р Николай Димитров Слатински

Доказан експерт в областите: Национална и международна сигурност, Система на Национална сигурност, Кризи и конфликти. "Меки" аспекти на сигурността – качество на човешкия капитал, качество на живота, човешки ресурси, образование, социални дейности, демографски проблеми, устойчиво развитие, гражданска/социетална сигурност.
Bahchevanov

проф. д.н.Георги Бахчеванов

Доказан експерт в областта на: военни организации на НАТО и ЕС, след конфликтно възстановяване, изграждане и управление на системи за сигурност, стратегически анализ и прогнозиране, ограничаване употребата на конвенционални оръжия причиняващи прекомерни увреждания и ненужни страдания. Основни изследователски интереси в областта на: национална и международна сигурност, политики и стратегии за сигурност и отбрана, управление при кризи и конфликти, операции по поддържане на мира. Допълнителни изследователски интереси в областта на: операции различни от война, международно хуманитарно право, гражданско военни отношения и граждански контрол върху политиката за сигурност.
Profesor_Karastoianov

полк.проф. д.н.Георги Карастоянов

доктор по психология от Института по психология на БАН (1994) и доктор на психологическите науки (2017). От 2003 г. досега е ръководител на катедра „Психология и лидерство” във Военнна академия. Преподава в СУ “Св. Климент Охридски”, Нов Български университет и Академия на МВР. Работи в областта на социалното влияние, лидерството, стреса и психологическите операции. Автор е на книгите „Стрес и военна среда” (1996), „Психологически операции” (2002), „Психология на преднамереното влияние” (2012) и „Психологичните типове по Карл Юнг и стресът”(2000) в съавторство с проф. Антоанета Христова.
Лидия Велкова

Проф. д-р Лидия Велкова

Професор по „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Управление на сигурността и отбраната)”. С опит в създаването и преподаването в бакалавърски и магистърски програми на Военна академия, АМВР, УниБит, ЮЗУ „Неофит Рилски“. Прилага свой пакет от обучителни програми и материали в областите „Теоретична икономия“, „Основи на мениджмънта”, „Управление на човешките ресурси”, „Административен мениджмънт“, „Икономическа сигурност“, „Корпоративна сигурност“, „Корупционни практики и превенция на корупцията” и др. Научен ръководител на докторанти и дипломанти в магистърски програми.
AntonZlatanov

ст.комисар д-р Антон Златанов

Старши комисар д-р Антон Златанов е роден на 8 октомври 1976 г. в София. Отбил е военната си служба през 1996 г. в ШЗО „Христо Ботев“ в град Плевен. През 2016 г. след публична защита на дисертационен труд в Академия на МВР, му е присъдена образователна и научна степен „Доктор“ в професионално направление „Национална сигурност“. Преди това, през 2000 г. завършва висше образование в УНСС по специалността „Планиране и прогнозиране на икономически системи“, а през 2002 г. магистратура по „Международни икономически отношения“ в Стопанската академия в Свищов. Постъпва в МВР през 1997 г. като полицай в отдел „Охранителна полиция“. Преминал през различни позиции, от 13 май 2015 г. е заместник-директор на Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР). Многократно награждаван, включително с почетни знаци на МВР и с отличие „За доблест и заслуги“. Преминал курсове на обучение в Интерпол и Европейски полицейски колеж, както и в полицейски академии и училища в Холандия, Израел, Германия, Швеция, Португалия, Чехия, Полша, Великобритания, Испания и др. в направленията „Обществен ред и управление на тълпа“, „Радикализъм и екстремизъм“, „Мащабни масови мероприятия“, „Противодействие на футболното хулиганство“, „Управление на кризи и кризисен мениджмънт“. През 2016 г. завършва специализирана тренировъчна програма в Полицейската академия на Китай в Шанхай и Пекин, а през 2018 г. - едномесечен курс на тема „Иновативни методи в разследването“ в Международния университет по криминалистически науки в Гуджарат, Индия. През 2020 г. специализира в Израел на тема „Противодействие на глобалния тероризъм и антисемитизъм“. В практиката е познат като част от ръководните и организаторските екипи на МВР по обезпечаване на сигурността при редица мащабни масови мероприятия. Сред тях са посещенията на държавни делегации, водени от Президентите на САЩ Джордж Буш и на Русия Владимир Путин, на Папа Йоан Павел II и на Папа Франциск, на срещите на върха на ОССЕ и НАТО, както и редица други държавни визити. През 2018 год. е отговорен за организацията и мерките за сигурност по време на българското председателство на Съвета на Европа. Познат е като ръководител при обезпечаване на сигурността и на други масови мероприятия като футболни и спортни събития, както и протестни прояви.
IMG_20190822_020113(2)(1)

Д-Р ДЕЯН ДИМИТРОВ

Д-р Деян Димитров е доктор по „Право“ и главен асистент в Института за държавата и правото при Българската академия на науките. Специализира международно хуманитарно право към Комитета на международния червен кръст в гр. Варшава, Полша. До средата на 2015 г. е юрисконсулт в Изпълнителна агенция „Морска администрация“ към Министерство на транспорта на Република България. Завършва успешно магистратура по Международно търговско и морско право в Далиански морски университет - гр. Далиен, Китай. Участва в различни икономически форуми, дипломатически и търговски срещи. Има редица публикации в престижни издания в България и чужбина. След завръщането си в България се занимава със морски, инвестиционни, граждански, и търговско правни въпроси. Управляващ партньор в Адвокатско дружеството „Деян Димитров". Владее английски, китайски и руски език.