Posted on

Участие на студенти от специалността в многонационално компютърно подпомагано командно-щабно учение „VIKING 22”

България в лицето на Военна Академия „Г.С.Раковски” отново беше страна домакин, като разпределено място за…

Read More
Posted on

Участие на студенти от специалността в многонационално компютърно подпомагано командно-щабно учение „VIKING 22”

България в лицето на Военна Академия „Г.С.Раковски” отново беше страна домакин, като разпределено място за…

Read More