Posted on

Пореден квалификационен курс към Centre of excellence – Defence against terrorism (COE-DАT) – Анкара, Турция.

On-line курс „Crisis Management to Mitigate the Efects of Terrorist Activities“ – Време за провеждане…

Read More
Posted on

РАЗПИСАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ за провеждане на поправителни изпити

РАЗПИСАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ за провеждане на поправителни изпити с учебна група С2120 з за първи…

Read More
Posted on

ГРАФИК

за организация на присъствените занятия и изпитните сесии За летния семестър на учебната 2020/2021 г.:…

Read More
Posted on

Възможност за безвъзмездно участие в квалификационните курсове към Centre of excellence – Defence against terrorism ( COE-DAT) – Анкара, Турция.

Уважаеми колеги, В изпълнение на меморандума за сътрудничество с Центъра на НАТО по противодействие на…

Read More
Posted on

Възможност за студентски стажове.

Уважаеми колеги, търсят се 10 мотивирани студенти, които да направят стаж с гъвкаво работно време…

Read More
Posted on

Стипендии на френското правителство 2021

Стипендиите на френското правителство (BGF), се отпускат всяка година от Френския институт в България, който…

Read More
Posted on

Участие на студентите в Годишната конференция на Центъра по противодействие на тероризма на НАТО, Анкара – Турция 03-04 ноември 2020

Въпреки специфичните условия и ограничения, студентите от специалността имаха възможност да участват в най-сериозното годишно…

Read More
Posted on

РАЗПИСАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ за провеждане на поправителни изпити

РАЗПИСАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ за провеждане на поправителни изпити с учебна група С2120 з за първи…

Read More
Posted on

ГРАФИК

за организация на присъствените занятия и изпитните сесии За летния семестър на учебната 2020/2021 г.:…

Read More
Posted on

Възможност за безвъзмездно участие в квалификационните курсове към Centre of excellence – Defence against terrorism ( COE-DAT) – Анкара, Турция.

Уважаеми колеги, В изпълнение на меморандума за сътрудничество с Центъра на НАТО по противодействие на…

Read More
Posted on

Възможност за студентски стажове.

Уважаеми колеги, търсят се 10 мотивирани студенти, които да направят стаж с гъвкаво работно време…

Read More
Posted on

Стипендии на френското правителство 2021

Стипендиите на френското правителство (BGF), се отпускат всяка година от Френския институт в България, който…

Read More
Posted on

Участие на студентите в Годишната конференция на Центъра по противодействие на тероризма на НАТО, Анкара – Турция 03-04 ноември 2020

Въпреки специфичните условия и ограничения, студентите от специалността имаха възможност да участват в най-сериозното годишно…

Read More