TERRORISM EXPERTS CONFERENCE  18-19 OCT 2022, 15:00 (GMT+3).

За времето от 18.10 и 19.10 от 15.00 ще се проведе годишната конференция на Центъра на НАТО по развитие на компетентности за противодействие на теоризма ( Center of excellence – Defense against terrorism , COE-DAT) .

За студентите от специалността ще бъде организиран изнесен център на конференцията в района на Военна академия – зала 28 на ЦКПУС.

Вашият коментар