Posted on

генерал-майор Явор Матеев гостува на специалността

За поредна поредна година в аудиторията на специалността гостува генерал-майор Явор Матеев , командир на…

Read More
Posted on

Вторият випуск на специалността защити своите дипломни работи

В периода от 6-ти до 8-ми юли т.г. бяха проведени защитите на дипломни работи на…

Read More
Posted on

Занятие за запознаване с базовите тактики и техники за залавяне и противодействие на терористични групи и отделни лица

По инициатива на преподаватели и студенти от специалността се проведе практическо занятие за запознаване на…

Read More
Posted on

Участие на студенти от специалността в Компютърно подпомагано Командно-щабно учение

В периода 15.06 – 19.06, въпреки предизвикателствата пред организацията на учебния процес, които разпространението на…

Read More
Posted on

on-line семинар на д-р. Мордекай Кедар.

Във връзка със установеното сътрудничество с Международния институт за изследване на миграцията и сигурността с…

Read More
Posted on

On-line семинар на Col. (ret.) Nathan Paz

Във връзка със установеното сътрудничество с  Международния институт за изследване на миграцията и сигурността с…

Read More
Posted on

д-р Йордан Динев – гост лектор

на 08 март студентите от специалността имаха удоволствието да се срещнат с президента на „Диневи…

Read More
Posted on

Работно посещение във Военна академия „Д-р Франьо Туджман“- Загреб, Хърватия

В периода от 01 до 06 март , по покана на на ръководството на Военната…

Read More
Posted on

генерал-майор Явор Матеев гостува на специалността

За поредна поредна година в аудиторията на специалността гостува генерал-майор Явор Матеев , командир на…

Read More
Posted on

Вторият випуск на специалността защити своите дипломни работи

В периода от 6-ти до 8-ми юли т.г. бяха проведени защитите на дипломни работи на…

Read More
Posted on

Занятие за запознаване с базовите тактики и техники за залавяне и противодействие на терористични групи и отделни лица

По инициатива на преподаватели и студенти от специалността се проведе практическо занятие за запознаване на…

Read More
Posted on

Участие на студенти от специалността в Компютърно подпомагано Командно-щабно учение

В периода 15.06 – 19.06, въпреки предизвикателствата пред организацията на учебния процес, които разпространението на…

Read More
Posted on

on-line семинар на д-р. Мордекай Кедар.

Във връзка със установеното сътрудничество с Международния институт за изследване на миграцията и сигурността с…

Read More
Posted on

On-line семинар на Col. (ret.) Nathan Paz

Във връзка със установеното сътрудничество с  Международния институт за изследване на миграцията и сигурността с…

Read More
Posted on

д-р Йордан Динев – гост лектор

на 08 март студентите от специалността имаха удоволствието да се срещнат с президента на „Диневи…

Read More
Posted on

Работно посещение във Военна академия „Д-р Франьо Туджман“- Загреб, Хърватия

В периода от 01 до 06 март , по покана на на ръководството на Военната…

Read More