Posted on

Гост -лектори от Държавна агенция ‘Разузнаване“ и Държавна агенция „Национална сигурност“

Лекции относно структурата , състава и задачите, които агенциите решават по противодействие на тероризма бяха…

Read More
Posted on

Ст.комисар Бисер Костадинов – гост лектор

Традиционно пред студентите бяха представени структурата, състава и задачите на главна дирекция „Гранична полиция“ лично…

Read More
Posted on

Ст.комисар Георги Гатев – гост лектор

За поредна година в аудиторията на специалността гостува началникът на отдел „Интегрирани пожарогасителни и СД“…

Read More
Posted on

Гост -лектори от Държавна агенция ‘Разузнаване“ и Държавна агенция „Национална сигурност“

Лекции относно структурата , състава и задачите, които агенциите решават по противодействие на тероризма бяха…

Read More
Posted on

Ст.комисар Бисер Костадинов – гост лектор

Традиционно пред студентите бяха представени структурата, състава и задачите на главна дирекция „Гранична полиция“ лично…

Read More
Posted on

Ст.комисар Георги Гатев – гост лектор

За поредна година в аудиторията на специалността гостува началникът на отдел „Интегрирани пожарогасителни и СД“…

Read More