Posted on

Завърши випуск 2022г. – „Първа смяна“ на специалността!

На добър час и успешна реализация на всички!

Read More