Материали за подготовка по дисциплината "Управление на антитерористичната дейност"

Разписание за летния семестър на 21/22 година на учебна група С2121 з (първи курс)

Разписание за летния семестър на 21/22 година на учебна група С2120 з (втори курс)

ОБРАЗЕЦ НА ДИПЛОМНА РАБОТА

Примерен календарен план за разработване на ДР

Примерен структурен план за разработване на ДР

Гражданско-военно сътрудничество в извънредни ситуации

КОМПЮТЪРНО ПОДПОМАГАНО КОМАНДНО-ЩАБНО УЧЕНИЕ “РЕШИТЕЛНА СИЛА 21”

Примерни експозе и презентация за защита на дипломна работа:
Процедура за разработване на дипломна работа – 08.05.07-ISO-2015
Програма -Теоретични-основи-на-тероризма-и-антитероризма
„Междукултурни комуникации“ – Презентации
„Планиране и организиране на антитерористичните операции“ – Презентации
Програма за подготовка по дисциплината – „Управление на антитерористичната дейност“  
„Упраление на антитерористичната дейност“ – Презентации
„Използване на формированията от ВС за поддържане на мира и сигурността“ – Презентации
„История на тероризма“ Модул 2 – Презентации
Въпросник – Организация на полицейските и разузнавателни служби в  ЕС
Въпросник – Сигурност на комуникациите
Въпросник – Технически системи за сигурност
Въпросник – Организация на основните формирования и структури в сектора за сигурност и отбрана
 
„Стратегическо лидерство“ – Презентации и лекции
Въпросник „Стратегическо лидерство“
Теми за разработване на дипломни работи от студентите от учебна група С2117з2
„Икономическа сигурност“ – Презентации
„История на тероризма“ – Презентации
„Противодействие на радикализацията“ – Презентации
„Теоретични основи на тероризма и антитероризма“- Презентации
„Защита на населението и инфраструктурата“ – Презентации
 
Въпросник за изпит по “Национална и международна сигурност”
Въпросник „Организация на формированията и структурите“
 

Документи за VIKING 22