КОМПЮТЪРНО ПОДПОМАГАНО КОМАНДНО-ЩАБНО УЧЕНИЕ “РЕШИТЕЛНА СИЛА 19”

„Междукултурни комуникации“ – Презентации
„Планиране и организиране на антитерористичните операции“ – Презентации
Програма за подготовка по дисциплината – „Управление на антитерористичната дейност“  
„Упраление на антитерористичната дейност“ – Презентации
„Използване на формированията от ВС за поддържане на мира и сигурността“ – Презентации
„История на тероризма“ Модул 2 – Презентации
Въпросник – Организация на полицейските и разузнавателни служби в  ЕС
Въпросник – Сигурност на комуникациите
Въпросник – Технически системи за сигурност
Въпросник – Организация на формировнията за противодействие на тероризма – С 2018 з
Въпросник – Теоретични основи на тероризма и антитероризма – С2117з2
Процедура „Ред за разработване и оформяне на дипломна работа“
Дипломна работа – ОБРАЗЕЦ
„Стратегическо лидерство“ – Презентации и лекции
Въпросник „Стратегическо лидерство“
Теми за разработване на дипломни работи от студентите от учебна група С2117з2
„Икономическа сигурност“ – Презентации
„История на тероризма“ – Презентации
„Противодействие на радикализацията“ – Презентации
„Теоретични основи на тероризма и антитероризма“- Презентации
„Защита на населението и инфраструктурата“ – Презентации
Разписание за учебните занятия през втория семестър на учебната 2017/2018 г.
Въпросник за изпит по “Национална и международна сигурност”
Въпросник „Организация на формированията и структурите“
Разписание на занятията с учебна група _C2117z2_за зимен семестър на учебната 2018/2019