Посещение на студенти от специалността в Дирекция “Аварийна помощ и превенция” на Столична Община

За пореден път, студентите от специалността имаха възможност да придобият знания от първо лице за действие в ситуации по време на криза. Днес студентите от 2 курс, се срещнаха лично с директора на дирекция “Аварийна помощ и превенция” на Столична община – г-н Красимир ДИМИТРОВ.

По време на посещението си, те получиха ценна информация, лично от ръководителя на спасителния екип при земетресението в Република Турция – г-н Стефан ГЕОРГИЕВ. Безценната информация, беше допълнена и с практическа част. Студентите имаха удоволствието да се докоснат и до симулации, като ”изпитаха” земетресение от 7 – степен в тренажор и се запознаха със служители, техника и способи за действие. Посещението предизвика голям интерес сред студентите, които подишаха въздуха на Витоша, след положените усилия по време учението през седмицата.

Вашият коментар