д-р Ури Бен Яков – старши изследовател и директор на департамент в Института по контратероризъм в Херцилия, Израел.

За поредна година студентите от специалността ще имат удоволствието да участват в мастер клас на един от водещите специалисти по противодействие на тероризма, подп.(ор) д-р Ури Бен Яков – старши изследовател и директор на департамента в Института по контратероризъм в Херцилия, Израел. 

Мастър класа ще бъде проведен в периода от 10. 04. 2023 г. до 18. 04. 2023 г., съобразно наложилият се в световните практики комбиниран способ с on-line и присъствени занятия, като ще включва теоретични лекции и практически занятия.

Тема: Urban Warfare:- Terrorism Trends 2023

Оn-line – 10. 04. 2023 г. – 19:00 – 20:30 часа

Присъствено – 18. 04. 2023 г. – 14:00 часа

Terrorism Trends 2023, Monday 10 Apr 2023, 19:00 – 20:30 – https://idc-il.zoom.us/j/87580122189

Meeting ID: 875 8012 2189

Вашият коментар