Защита на Дипломна работа СПРТ – С2121 – Сигурност и противодействие на радикализацията и тероризма

На 11.07.2023 г. за първи път в новооткрития Център за изследване на екстремизма и тероризма, своите дипломни работи с високи резултати, защитиха студентите от поредния випуск на специалност „Сигурност и противодействие на радикализацията и тероризма“.

След кратък инструктаж от председателя на държавната изпитна комисия полк. доц. д-р Петър Маринов, студентите започнаха своите защити.

За пореден път, всички дипломанти представиха своите разработки с чувство на висока отговорност към поставените им теми. Демострираните усилия и задълбочена работа, показаха и желанието на студентите да продължат своето развитие като специалисти в тематиката. 

Част от разработените проблеми в дипломните работи могат да се развият и като теоретически разработки за нуждите на системата за сигурност.

Целият преподавателски екип на специалност „Сигурност и противодействие на радиклализацията и тероризма“, пожелава здраве, успех, много късмет и бъдеща реализация!

Вашият коментар