Публична лекция на г-жа Ивелина Дундакова – заместник-министър на вътрешните работи

С изключително чест и удоволствие, на 13.10.2023 г. в Центъра за изследване на екстремизма и тероризма, пред аудиторията на студентите първи курс от специалност Сигурност и противодействие на радикализацията и тероризма, г-жа Дундакова изнесе публична лекция на тема: Предизвикателства пред Република България за влизане в Шенген.

Г-жа Дундакова притежава изключителна и доказана квалификацията в областта на борбата с радикализацията и тероризма. Тя е преминала през различни специализирани обучения в областта на превенцията на насилствения екстремизъм и борбата с тероризма към Агенцията на Европейския съюз за обучения в областта на правоприлагането (CEPOL) в Амстердам, Йордания, Турция,  както и е участвала в „Международната програма за чуждестранни лидери“ (IVLP), САЩ. Завършила е програми на обучения в Дипломатическия институт на МВнР и Института за публична администрация в София. 

Преди да заеме поста Заместник-министър на вътрешните работи, г-жа Дундакова отговаря за регионалното сътрудничество и международните организации в дирекция „ЕС и международно сътрудничество“ на МВР. Преди това е била и главен експерт в дирекция „Анализ и политики“ в МВР по направление превенция на радикализацията, насилствения екстремизъм и противодействие на тероризма. 

От 2007 г. до края на 2015 г. е заемала и поста на съветник към Националния координатор за противодействие на тероризма и сигурността под Министерството на правосъдието и сигурността в Нидерландия.

В присъствието и лично на началника на Военна академия ген. майор Тодор Дочев, г-жа Дундакова запозна присъстващата аудитория от първо лице с предизвикателствата пред които е изправена Република България за приема в Шенгенското пространство. Тя представи стъпките през които нашата страна е преминала и предстои да премине за окончателното ни приемане. Отговаряйки на всички зададени въпроси, г-жа Дундакова даде пълна яснота по представената тема.

В края на своето участие, г-жа Дундакова сподели искреното си удовлетворение и благодарности за поканата да изнесе лекция именно пред тази специалност с която лично тя има и професионална свързаност.

От своя страна ръководителя на магистърската програма Сигурност и противодействие на радикализацията и тероризма и ръководител на Център за изследване на екстремизма и тероризма, полк. доц. д-р Петър Маринов, също изрази своята благодарност. Той и връчи юбилейна монета на Военна Академия “Георги Стойков Раковски”, с пожелания за много здраве, късмет и професионални успехи. Полк. доц. д-р Маринов, увери г-жа Дундакова, че винаги може да разчита на подготвени кадри от нашата специалност.

Вашият коментар