Лекция на г-н Антоан Гечев – Председател на Държавна агенция “Разузнаване”

За поредна година, а вече и като партньор на Центъра за изследване на екстремизма и тероризма, Държавна агенция “Разузнаване” в лицето на своя председател г-н Антоан Гечев, изнесе лекция пред студентите от специалността на тема: Функции и задачи на Държавна агенция “Разузнаване” при идентифициране на заплахи и терористична дейност.

Пред аудиторията г-н Гечев представи мисията, целите, функциите и предизвикателствата пред които е изправена Държавна агенция “Разузнаване” за осигуряване на една добра среда за сигурност за Република България.

Ръководителите на специалност “Сигурност и противодействие на радикализацията и тероризма” и “Център за изследване на екстремизма и тероризма” във Военна Академия “Г. С. Раковски”, полк. доц д-р Петър Маринов и д-р Лъчезар Милушев, благодариха на г-н Антоан Гечев, за изключително интересната лекция изнесена от първо лице, и си пожелаха бъдещи успехи в сферата на сигурността и борбата с тероризма. Полк. доц. д-р Маринов увери г-н Гечев, че може да разчита на добри кадри, в лицето на нашите студенти.

Вашият коментар