Практически занятия и ролеви игри – от актуалност на знанията към прилагане в практиката.

Повишаването на знанията, преминава през прилагането им на първо място в практически занятия и ролеви игри. Преподавателите от специалността винаги са били водени от максимата, че е задължително да се докоснеш до опита и да приложиш своите знания на практика, било то и в различни форми на провеждане на занятия – ролеви игри, практически занятия, различни учения и др.

Безусловна е актуалността на преподавания материал, опита и експертизата на преподавателите от специалността. В променящата се среда за сигурност, все повече  се извеждат на преден план  рисковете от радикализация на големи обществени групи и свързаните с това актове на насилие, мотивирано от екстремизъм и тероризъм. Пряк ефект към сигурността, особено на обществено ниво, имат тези процеси към  обектите с масово пребиваване, като т.н. „меки цели“. Изграждането на едни актуални знания за ръководство и управление на операции в отговор на различни кризи е от съществен значение в съвременната среда за сигурност.

Вашият коментар