Завършиха присъствените занятия на първи курс випуск 2018

Седмицата от 16 до 19 октомври беше последна от присъствените занятия на първи курс от специалността “Сигурност и противодействие на радикализацията и тероризма”. През седмицата студентите имаха възможността да се срещнат с редица ръководители и експерти от системата за сигурност като гост лектори по дисциплината “Организация на основните формирования и структури в сектора за сигурност” . Част от тях бяха:

 1. зам.директора на главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението
 2. зам.директора на Главна дирекция Националан полиция
 3. зам.директора на Главна дирекция Гранична полиция
 4. директора на служба “Военна полиция”
 5. зам.-директора на дирекция “Жандармерия”
 6. началника на Национална служба за охрана
 7. командира на СОБТ
 8. ГДБОП
 9. ДАР
 10. ДАНС
 11. началника на ационалния контратерористичен център
 12. дирекция “Национална система 112”
  Студентите и преподавателския екип от специалноста благодарят на гостите за отзивчивостта и вярвaт, че сътрудничеството ще продължи. Благодарност и за ръководството на Военна академия за подкрепата при организирането на учебнния процес.

Вашият коментар