Конференция на експертите по противодействие на тероризма в центърана НАТО за противодействие на тероризма в Анкара – Турция

На 16 и 17 октомври в центъра за противодействие на теоризма в НАТО Анкара – Турция (COE-DAT) се проведе конференция на експертите, включени в международния проект на НАТО за изследване на песпективите за противодействие на тероризма. От българска страна, като член на експертната група и един от основните лектори за конференцията взе участие подп.доц.д-р Петър Маринов.

Беше преставен офциален доклад за песпективите на България в областта. Беше проведена и работна дискусия. Основни доклади по време на конференцията бяха представени още от Великобритания, САЩ, Унгария, Румъния, Пакистан, Турция и  Германия.

Допълннително по време на конференцията бяха обсъдени възможностите за задълбочаване на сътрудничеството между COE-DAT и Военна кадемия.

 

Ръководството на центъра прие с ентусиазъм предложението за стартиране на посещения от студенти и преподаватели в центъра, обмен на информация и включване на преподаватели от академията като лектори в курсове от програмата на центъра.

Оптимизъм за бъдещото сътрудничество внася и изразената официална подкрепа от Министерството на отбраната на Република България.

Вашият коментар