Гост лектори в аудиторията на  студентите от първи курс на специалността (учебна група С2119з)

В рамките на очните занятия, студентите от първи курс на специалността имаха възможността да се срещнат с ръководители и представители на основните звена от системата за сигурност. Бяха представени структурата и основните задачи, свързани с противодействието на тероризма. Лекции изнесоха командирите и ръководителите на 68 бригада “Специални сили” , Служба “Военна полиция”, Специализирания отряд за борба с тероризма, Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението”, Главна дирекция ‘Национална полиция” , Главна дирекция “Гранична полиция”, Дирекция “Телефон 112” и др.

лекция на бригаден генерал Явор Матеев – командир на 68 бригада “Специални сили”
старши комисар Благородна Макева – заместник-директорът на ГДНП
старши комисар Бисер Костадинов – заместник-директор на главна дирекция “Гранична полиция”.

Вашият коментар